چرا عملکرد اپلیکیشن‌های ردیابی کرونا مطابق انتظارها نبوده است؟

در جریان اولین موج کرونا، محققین دانشگاه آکسفورد یک مدل کامپیوتری توسعه دادند که نشان می‌داد اگر ۵۶ درصد از بریتانیایی‌ها اپلیکیشن مربوط به ردیابی بیماران مبتلا به . را…

چرا عملکرد اپلیکیشن‌های ردیابی کرونا مطابق انتظارات نبوده است؟

در جریان اولین موج کرونا، محققین دانشگاه آکسفورد یک مدل کامپیوتری توسعه دادند که نشان می‌داد اگر ۵۶ درصد از بریتانیایی‌ها اپلیکیشن مربوط به ردیابی بیماران مبتلا به . را…

۹ پیش‌بینی برای دنیای پسا کرونا

در این مطلب درباره آینده فناوری بعد از کرونا صحبت می‌کنیم؛ ۹ حوزه‌ی فناوری که بیشتر از همه تحت تاثیر ظهور ویروس کرونا هستند و انتظار می‌رود همه‌گیری COVID-19 باعث…