گیت‌هاب دوباره به برنامه‌نویس‌های ایرانی خدمات ارائه می‌دهد

گیت‌هاب با کسب مجوز دولت آمریکا، از ارائه‌ی دوباره‌ی تمام سرویس‌های خود به برنامه‌نویسان ایرانی و بازگرداندن دسترسی حساب‌های آسیب‌دیده خبر داد. به گفته‌ی «گیت‌هاب» (GitHub) پس از آنکه در…

گیت‌هاب از ارائه‌ی دوباره‌ی خدمات خود به برنامه‌نویسان ایرانی خبر داد

گیت‌هاب با کسب مجوز دولت آمریکا، از ارائه‌ی دوباره‌ی تمام سرویس‌های خود به برنامه‌نویسان ایرانی و بازگرداندن دسترسی حساب‌های آسیب‌دیده خبر داد. به گفته‌ی «گیت‌هاب» (GitHub) پس از آنکه در…