کالابر

طراحی و توسعه دهنده MultiPlatform
شما هم میتوانید اپلیکیشن باکیفیتی داشته باشید

توضیح

اپلیکیشن کالابر اپلیکیشن جامع حمل بار در شهر و استان تهران می باشد.

_شما می توانید با نصب برنامه کالابر وانت مناسب برای حمل کالای خود را انتخاب کنید.

_می توانید براساس ارزش ریالی کالای خود را بیمه کنید.

_می توانید برای ساعت و روزهای آینده درخواست حمل بار رزرو کنید.

_می توانید چند مبدا و یا چند مقصد انتخاب کنید که در اینصورت درخواست شما در حالت رزرو قرار میگیرد و در مدت کوتاهی به درخواست شما رسیدگی می شود.

_در صورتی که مقصد خارج از محدوده استان تهران باشد درخواست شما در حالت رزرو قرار میگیرد و در مدت کوتاهی به درخواست شما رسیدگی می شود.

_ امکان رهگیری آنلاین درخواست در حال انجام