سامانه هوشمند قوانین

طراحی و توسعه دهنده MultiPlatform
شما هم میتوانید اپلیکیشن باکیفیتی داشته باشید

توضیح

این سامانه مجموعه ای از کتب هوشمند است که با افزودن یک کتاب قانون به کتابخانه، شبکه ارتباطی چند جانبه ای بین تک تک مواد قانون با سایر موضوعات در کتب دیگر شامل نظریات مشورتی، آراء وحدت رویه، آراء دادگاه های عالی انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند ایجاد می شود و کاربر می تواند بدون مراجعه به سایر کتابها، فقط با یک کلیک، تمامی مطالب و احکام یک موضوع را در یک صفحه مشاهده نماید. استادان، دادرسان، وکلا و دانشجویان می توانند با بکارگیری این سامانه به مجموعه ای با چندین هزار اصل و فرع مستند رجوع کرده و به حقوق زنده دست یابند. کاربر می تواند با استفاده از سامانه هوشمند قوانین، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و ارتباطات چند جانبه بین تک تک مواد قانون با سایر قوانین و موضوعات مرتبط را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.